V období od 14.1. do 26.1.2020 budou probíhat úpravy e-shopu. Provoz e-shopu tak bude po tuto dobu omezen. V případě dotazů použijte e-mail: info@hasmi.cz, nebo mob.: 732 779 015. Děkujeme

Formuláře

Uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Protokol o uplatnění práv z vadného plnění Vystavený společností […], se sídlem […], IČO […], zapsa...

Formulář- Odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy Adresát: HASMI s.r.o., se sídlem Dobrá 324, 73951 Dobrá, IČO 268...