Formuláře

Uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Protokol o uplatnění práv z vadného plnění Vystavený společností […], se sídlem […], IČO […], zapsa...

Formulář- Odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy Adresát: HASMI s.r.o., se sídlem Dobrá 324, 73951 Dobrá, IČO 268...