Formulář- Odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:
HASMI s.r.o.,
se sídlem Dobrá 324, 73951 Dobrá,
IČO 26819601,
DIČ CZ26819601

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Číslo objednávky (nepovinné, pro rychlejší vyřízení požadavku):

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte.